VESTA – Podlaska Liga Piłkarska
jnet

VESTA

VESTA

Zawodnik GPGAPG
Vovchyk Maksym138412220000.620.31
Zelenko Bohdan117512113000.640.45
Sarosiek Marcin10347210000.300.40
Fedchyk Andrii13336001000.230.23
Kazimirov Dmytro5325110000.600.40
Vorozhbyt Viacheslav13033000000.000.23
Ozacet Adem7213101000.290.14
Pidruchnyi Andrii3202000000.670.00
Yarmolich Anatoli12101000000.080.00
Zhaludzevich Edvin6101000000.170.00
Volokhovskyi Anatolii4101000000.250.00
Korzeniewski Mateusz1000000000.000.00
Hryhoryev Alieksei2000000000.000.00
Yesko Aliaksandr3000001000.000.00
Kuzmych Ivan0000000000.000.00